İtalikler Kimdir

İtalikler Kimdir

İTALİKLER, Eskiçağ’da, karayolu ile Avrupa’dan İtalya’ya gelen kavimlere denir. Bunlar, İ.ö III. binyılın sonlarından, İ Ö. II. binyılın sonlarına kadar bin yıllık bir donemde birbirini izlryen iki dalga halindi İtalya’ya inmişi ,ıdir. İlk gelenler, İtalya’da Tunç, İkinciler Demir devri uygarlığını geliştirmişlerdir, îlk gelenler Kuzey İtalya’da Po ovasın da yerleşmişlerdir. Ölülerini yaktıkları için kendilerine «Yakan İtalikler» denir. Daha sonra güneye doğru yayılmışlar-chr. Buniar, kazıklar üzerine kurulmuş ve «Teriemare» denilen köylerde oturmuşlardır (İ.ö. 200n 1500). Terremare mezarlıklarında bulunan kalıntılar arasında tunçtan yapılmış silahlara, baltalara ve içinde ölü küllerinin saklandığı çömleklere rastlanmıştır. Yakan İtaliklerin at, köpek, sığır, domuz ve koyun gibi evcil hayvanlar besledikleri, tarım yapmasını bildikleri, yünden ve ketenden dokumalar yaptıkları, ele geçen kalıntılardan anlaşılmıştır. İ.ö. 1200 yılına doğru yine karayolu ile Avrupa’dan ikinci vs daha büyük bir İtalik dalgası gelmiştir. Bunlar, uygarlık bakımından Yakan İtaliklerden daha ileri idiler. Demirden silahları ve tarım aletleri vardı. İkinci İtalik dalgasını, birincilerden ayıran en önemli özellik, bunların ölülerini yakmayıp gömmeleridir. İtalya yarımadasının en iyi yerlerine Yakan İtalikler yerleştikleri için, Gömen İtaliklere, Orta İtalya’nın dağlık ve yaylalık yerleri kalmıştır. Bunların en büyük boyları Onbriler, Sabinler ve Samnitlerdir.


Advertisement

Yorum yazın