İtalya Savaşı

İtalya Savaşı

İTALYA SAVAŞI (Batı Trablus Savaşı), Osmanlı devletiyle İtalya, arasında olmuştur (1911-1912). İtalya birliğini ancak 1870’te tamamlayabildiği için, öteki Avrupa devletleri gibi sömürge elde edememişti. Tunus’u almak istemiş, fakat burasını Fransa ele geçirmişti. En son bölüşülen Afrika’da.bile payına çok az yer düşmüştü. Habeşistan’a (Etyopya) karşı yaptığı savaşta başarı sağlayamamıştı. İtalya, bu başarısızlığını örtmek için ülkesine çok yakın olan Batı Trablus eyaletimizi almak istedi. Osmanlı devleti, burasını savunacak güçte değildi. öteki Avrupa devletleri de İtalyanların Batı Trablus’a yerleşmelerini uygun bulmuşlardı. Çünkü, daha önce İngiltere, Mısır’ı, Fransa Tunus’u almıştı. Almanya ile Avusturya da İtalya ile birlik kurmuşlardı. Politik durumu elverişli bulan Îtalyanlar, hazırladıkları 36 bin kişilik bir orduyu Batı Trablus ve Bin-gazi’ye çıkardılar; bu şehirleri ele geçirdiler.

Îtalyanlar, Türk subaylarının yönettikleri yerli kuvvetler karşısında çok güç duruma düştüler; ancak deniz kuvvetlerinin desteğiyle kıyılarda tutunabildiler. Bu sırada bazı kahraman subaylarımız, gönüllü olarak ve kıyafet değiştirerek Mısır ve Tunus yoluyla Batı Trablus’a yardıma koştular. Bunlar arasında Mustafa Kemal (Atatürk) ve Enver Bey de (Paşa) vardı. Tobruk ve Derne.’de Ital-yanlara karşı başarılı savaşlar yapıldı. Îtalyanlar bir avuç Türk karşısında başarısızlığa uğradılar ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Osmanlı devletini barışa zorlamak için, donanmalarıyla Çanakkale istihkâmlarını topa tuttular. Preveze ve Beyrut limanlarında bulunan bir iki savaş gemimizi batırdılar. Onikl adaya asker çıkardılar. Fakat, bu girişimlerden bir sonuç alamadılar. Bu sırada Balkan savaşının çıkması üzerine, Batı Trablus’ta bulunan Türk subayları geri çağrıldı. Îtalyanlar da başarısızlıktan kurtuldular. Osmanlı devleti, yakın tehlike karşısında İtalya ile anlaşmak zorunda kaldı. İsviçre’nin Uşi (Ouchy) şehrinde bir anlaşma yapılarak Batı Trablus ve Bingazl Italyanlara bırakıldı.


Advertisement

Yorum yazın