İtalyan Birliği Nedir

İtalyan Birliği Nedir

İtalyan Birliği, Batı Roma imparatorluğunun I.S. 476’da yıkılmasından sonra İtalya’da XIX. yüzyıla kadar siyasal bir birlik sağlanamadı. Bu ülkede ayrı ayrı birçok küçük devlet kuruldu. Viyana kongresinde (Bak.) varılan kararlara göre, İtalya, eskisi gibi yine parçalanmış bir durumda kaldı (1815). Piemonte devleti, Toskana (Toscana), Modena, Parma dükalıkları, Papalık hükümeti ve iki Sicilya krallığı kuruldu. Lombardia – Veneto Avusturya’ya katıldı. Bundan sonra, Fransız ihtilâlinin etkisiyle İtalya’da milliyetçilik hareketleri gelişmeye başladı. İtalya halkı aynı soydan gelen, aynı dili konuşan, aynı uygarlık ve kültürü paylaşan, ortak geçmişi olan insanlardı. Bu durum, İtalya’ da milliyetçilik hareketlerini kolaylaştıran bir etkendi, öte yandan ekonomik nedenler de İtalyanların birlik halinde bulunmalarını zorunlu kılıyordu. Kar-boneria (Carbonería) derneği ile Genç İtalya adını taşıyan dernekler, İtalyan birliğini kurmaya çalışıyordu. İtalyan düşünürleri de birliğin nasıl kurulabileceği hakkında yazılar yazıyorlardı. 1820 – 1830 yılları arasında birlik ve meşrutiyet yönetimi için yapılan ihtilâller sonuç vermedi. Bu davranışlara, kuvvet göndererek engel olan Avusturya ülkeden çıkarılmadıkça birliğin kurulamayacağı anlaşıldı. îtalyanlar, Piemon-te kralı Carlo Alberto’nun (Şarl Alber) çevresinde toplandılar. Kral bu genel isteğe uyarak Lombardia’yı kurtarmak için Avusturya’ya savaş açtı. Bütün İtalya onunla birlikte hareket etti. Fakat Carlo Alberto, AvusturyalIlara karşı ağır yenilgilere uğradığından krallıktan ayrıldı (1849). Yerine oğlu II. Vittorio E-manuele (II. Viktor Emanuel) geçti.

Îtalyanlar, Avusturya’yı yenilgiye uğratabilmek için başka bir devletin yardımını sağlamak zorunda olduklarını anladılar. Kral II. Vittorio Emanuele ile başvekil Kont Kavur da (Cavour) bu düşüncede idi. Güçlü ve işbiıir bir devlet adamı olan Kavur, ülkede ekonomi ve askerlik alanında yenilik yaptı. İngiltere ve Fransa’nın dostluk ve yardımları kazanılmak amacıyla Kırım’a bir ordu gönderildi (1855). Daha sonra A-vusturya’ya karşı Fransa ile bir birlik kuruldu. Fransa ve İtalya orduları, A-vusturya’ya üstün geldiler. Piemonte, Lombardia’yı almayı başardı (1859).

öteki küçük İtalyan devletlerinde halk ayaklanarak hükümdarlarını ülkeden kovdular. Toscana, Parma, Mode-na dükalıkları ve Garibaldi (Bak.) a-dmda bir yurtseverin çalışmalarıyla iki Sicilya krallığı, Piemonte devletine katıldı. 1866 yılında Avusturya ile Prusya arasında savaş çıktı. Piemonte devleti, Prusya’nın dostu olarak bu savaşa girdi. Îtalyanlar ağır yenilgiye uğradılarsa da Prusya’nın başarı sağlaması sayesinde Venedik’i aldılar.

Roma’yı koruyan Fransızların 1870’te PrusyalIlara yenilmeleri üzerine Papa hükümeti ortadan kaldırıldı. Böylece 1-talyan birliği tamamlanmış oldu. İtalya artık Avrupa dengesinde hesaba katılması gereken bir devlet haline geldi.


Advertisement

Etiketler: ,

Yorum yazın