İyon Üslubu

İyon Üslubu Nedir

İYON ÜSLUBU, eski Yunanlarda özel bir yapı biçimidir. Daha çok tapınaklarda görülür. Esas salonun bir veya iki cephesi yahut her yanı sütunlarla çevrilidir. Yunan yapılarının en önemli özelliği bu sütunlardır. İyon üslubunda, bir kaide üzerinde yükselen sütunlar, ince ve uzundur; iki yanında kıvrımlar o-lan bir başlık taşımaktadır. Sütunlar üzerindeki taş hatıllar, birbiri üzerinden taşan basamaklar şeklindedir. Frizler, ince ve uzun bir şerit halinde olup, üzerleri bazen kabartma resimlerle süslenmiştir.


Advertisement

Yorum yazın