İzdüşüm Nedir

İzdüşüm Nedir

İZDÜŞÜM, geometri şekillerinin, belli kurallara (yöntemlere) uygun olarak bir düzlem (izdüşüm düzlemi) üzerinde gösterilmesi. İzdüşüm doğruları, izdüşüm düzlemine dikey (birbirine paralel), veya birbirine paralel fakat izdüşüm düzlemine eğik olabildiği gibi, ayrı noktadan çıkan ışınlar biçiminde de olabilir.


Advertisement

Yorum yazın