İzlanda Hakkında Bilgi

İzlanda Hakkında Bilgi

İZLANDA, Norveç’ten ve Iskoçya’dan 900’er km. uzakta ve Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen güneyinde bulunan bir adadır. Yzölç. 102 850 km=.; Nf. 220 000’ dir (%47’si kentlerde). Her ne kadar ağaçtan yoksun olan bu ada çok kuzeyde bulunuyorsa da, körfez akımının kollarından etkilenmekte ve ılımlı bir iklime sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte, yalnız çok girintili ve çıkıntılı olan kıyıları yerleşmeye elverişlidir. İç bölgeler dağlıktır ve tepeleri karlı ve buzludur. Adada, buzullar, volkanlar, gayzerler ve sıcak su kaynaklan da vardır. Halk, balıkçılık ve koyunculukla geçinir; Protes-tandır ve Norveç diline yakın bir dille (İzlandaca) konuşur.

İzlanda, önceleri Danimarka’nındı. Fakat, 1944’ten beri bağımsız bir cumhuriyettir. Başkent Reykjavik hem bir liman, hem de Atlas Okyanusu’nu aşan havayolları üzerinde önemli bir duraktır (Nf. 97 000).

•İzlanda’nın en oüyük buzulu Vatna-Jökull 8000 km2 İlk bir alan kaplar (iç-bölge buzulu). Kıyıları bastıran sis örtüsü, sıcak su kaynaklarının çıkardığı subuharından oluşur. Adadaki volkanlar dolayısıyla sık depremler olur. Geniş alanlar, lavlar ve volkan külleriyle kaplanmıştır. Hekla yanardağının kül püskürmesinden korkulur Öbür volkanlar, buzullara gömülüdür. Bu gibiler lav püs-kürdüğünde, buzlar hızla erir ve alçak yerler sular altında kalır. Ada üzerindeki volkanlardan 30 kadarı etkindir.

Dış ülkelere satılanların %90’ı balık ve balık ürünleridir. Ada çevresi, balık bakımından dünya denizlerinin en zengin yerlerinden biridir.


Advertisement

Yorum yazın