İzlenimsel Betimleme

İzlenimsel Betimleme

Bir tasvirde yazar, dış dünya ile, varlıklarla ilgili izlenimlerini okurlara da aktarmak ister. Bunun için de bilinçli, titiz bir gözlem yoluyla ayrıntı seçer, seçtiği ayrıntıları imge oluşturacak biçimde düzenler. Böylece oluşturulan betimlemeye izlenimsel betimleme denir.

İzlenimsel betimlemede yazar, betimlemediği şeye kendi duygularının ışığı altında bakar. Sanatsal kaygının öne çıktığı öykü, roman gibi türlerde izlenimsel betimlemeye sıkça başvurulur.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
İzlenimsel Betimleme


Advertisement

Yorum yazın