İzmir’in İşgali Hakkında Bilgi

İzmir’in İşgali Hakkında Bilgi

İZMİR’İN İŞGALİ, Kurtuluş savaşının başlarında Yunanların İzmir’e asker çıkarmalarıdır (15 mayıs 1919). Türklerin düşmanları olan İtilâf devletleri (Bak.), Mondros ateşkes antlaşmasının 7. maddesine göre, Yunan birliklerinin İzmir’e çıkmalarına izin verdiler. Yunanlar, bu davranışlarıyla hem kendi isteklerini sağlayacaklar, hem de İtilâf devletlerinin tasarılarını gerçekleştirmiş olacaklardı. İstanbul hükümeti, İzmir valisine şehri Yunanların işgal edeceğini bildirdi. Vali, bir olay çıkmaması için bütün subay ve askerlerin kışlada toplanmaları emrini verdi.

İngiliz, Fransız, Amerikan ve Yunan donanmaları, İzmir limanına geldiler. Yunan kuvvetleri, yerli Rumların ve öteki azınlıkların alkış ve gösterileri arasında İzmir rıhtımına çıktılar. İzmir’deki Türk birliği aldığı emit üzerine Yunan çıkarmasına karşı koymadı. Yunan askerleri yürüyüşe geçerken İzmir metropoliti onları karşıladı ve takdis etti. Bu dinsel tören üzerine Rumlar aşırı davranışlarda bulundular. Yunan birlikleri. Türk askerlerinin bulunduğu kışlaya doğru ilerlerken Türklere çok kötü sözler söylediler. Bu kışkırtmalar sonucunda kendini tutamayan Haşan Tahsin adında genç bir gazeteci, düşmana ilk kur?unu attı ve orada şehit edildi. Bu olay, Yunanların, Türkleri sindirmek için harekete geçmelerine neden oldu. Yunan askerleri ve yerli Rumlar, içinde silahsız Türk askerlerinin bulunduğu kışlayı saatlarca ateşe tuttular. Türk subay ve memurlarını toplayıp gemilerine götürürlerken onlara her türlü kötülüğü yaptılar. Kurmay albay Süleyman Fethi Bey, «Yaşasın Venizelos» anlamında «Zito Venizelos» demediği için dipçik ve süngü ile şehit edildi. Venizelos, Yunan başvekili idi. Daha birçok subay ve sivil öldürüldü. Bütün bu cinayetler, İngiliz, Fransız ve Amerikan donanmalarının önünde işleniyordu. Rumlar, Türk mahallelerine saldırdılar, yüz kızartıcı kötülüklerde bulundular. Yunanların ve Rumların bu davranışları yanlarına kalmadı. Üç yıl sonra bu güzel şehrimizden sökülüp atıldılar (Bak. İzmir’in Kurtuluşu).


Advertisement

Yorum yazın