Jean Calvin Kimdir

Jean Calvin Kimdir

Jean Calvin , Hıristiyan dininde reform yapan bir din bilginidir (1509 -1564). Kuzey Fransa’da Noyon şehrinde doğdu. Babası bu şehrin piskoposluğunda görevliydi. 1523’te Paris’e gitti. Felsefe, hukuk ve ilahiyat öğrenimi gördü. Yunanca ve İbranice öğrendi. Noyon’a 1531’de döndü. Aforoz edilen babasının ölümünden sonra Paris’te yerleşti. Dinde yenilikten yana olanlarla ilişki kurdu. Reform yapılmasını gerekli gördü; düşüncelerini yaymaya başladı. Fakat engizisyondan (Bak.) kaçmak zorunda kaldı. 1534’te Basel’e sığındı. Calvinciliğin temel ilkelerini açıklayan «Hıristiyan Dini öğretimi» adlı eserini 1536’da Basel’de yayımladı.Jean Calvin, Tanrı ile insan arasında İsa’nın tek aracı olduğunu, kul ile Tanrı arasına din adamlarının giremeyeceğini ileri sürdü. Kişinin yaptığı iyiliklerle değil, Tanrının isteğiyle temize çıkabileceğini açıkladı. Tanrının sevdiği kullarım önceden seçtiğini belirtti.

Jean Calvin, yöneticilerin isteğiyle İsviçre’de Cenevre şehrinde yerleşti. Burada yeni bir kilise kurdu. Mezhebinin anlaşılabilmesi için aydın bir topluluk gerekiyordu. Jean Calvin bu amaçla temel öğretim okullarının sayısını artırdı ve her gün konuşma yaptı. Düşüncelerine karşı çıkanları Cenevre’den sürdürdü. Siyasal ve dinsel muhalefeti etkisiz bıraktı. Jean Calvin taraftarlarına calvenist, öğretisine de calvenizm denir, ömrünün sonlarında öğretisi İsviçre sınırlarını aşmış, Kuzey ve Kuzeybatı Avrupa’da geniş ölçüde yayılmıştır.


Advertisement

Yorum yazın