Jean Calvin Kimdir – Eserleri

Jean Calvin Kimdir – Jean Calvin Eserleri – Jean Calvin Hayatı Hakkında Bilgiler

Jean Calvin (1509 — 1564)
• Fransa’nın Noyon kentinde doğan Jean Calvin, 1529-1533 yılları arasında, kendisini giderek katoliklikten uzaklaştıran din görüşünü geliştirdi. Dinle ilgili düşünceleri nedeniyle Paris’ten ayrılmak zorunda kalınca, Cenevre’ye sığındı. Orada 1536’da, çeşitli engellemelere karşın,kendi yönetiminde teokratik bir cumhuriyet kurarak reform anlayışında bir kilisenin temellerini attı ve bu cumhuriyet, yeni dinin yayılma merkezi oldu. Melanchton, Ulrich Zwingli, özellikle de Martin Luther’in temel savlarını benimseyen Calvin, yeni bir öğreti geliştirdi ve buna «calvincilik» adını verdi.
• Christianae Religionis Institutio (Hıristiyan Dini Öğretimi) 11536] adlı yapıtı, calvinci öğretinin başlıca savlarını içerir. Bu öğreti, doğrudan doğruya İncil’den esinlenir. İnsanoğlunun kurtuluşundan yalnızca tanrı sorumludur. Tanrının lütfuna ulaşmak için tek yol, alçakgönüllü bir yaşam sürmektir. İnsan günahlarını bağışlatabilirse, kurtulmuş olur.
• Calvinci öğreti, vaftiz ve eukharistia (ekmek ve şarapla yapılan kutsama töreni) dışındaki dinsel işlemleri benimsemez.
• Calvincilik, kısa sürede İsviçre’de ve birçok Avrupa ülkesinde yayıldı. Bu öğretiyi benimseyenler, insan etkinliklerinin gelişmesini hızlandırabilecek güçlü bir iyimserliğe kapıldılar. İşte bu nedenle, yeni din, XVI. yy. Avrupası’ndaki ekonomik gelişmenin öncülüğünü yapan halklar tarafından benimsendi.


Advertisement

Yorum yazın