Jean Jacques Rousseau Kimdir

Jean Jacques Rousseau Kimdir

Jean Jacques Rousseau , tanınmış bir Fransız yazarı ve düşünürüdür (1712 – 1778). Fransa’dan 1550’de İsviçre’ye göç eden Kalvenist bir ailenin çocuğudur. Annesi, doğduğu sırada öldü. Sanatçı olan babası onunla pek ilgilenemedi. Oğlu on yaşına gelince, onu bir protestan papazının yanma bırakıp çekip gitti. Ruso, bir iki işe girip çıktı. Serüvenci bir gençti. Bir papaz onu, Madame de Warens’in yanına gönderdi. Bu genç ve zengin kadın Ruso’yu koruyuculuğu altına aldı. Bir süre manastırda ders gördü; katedralin korosuna girdi. Birçok yer dolaştı. 1741’de Paris’e gitti. «Çılgın Musalar» adlı operası beğenildi. Salonlarda ilgi toplamaya başladı. Diderot (Bak), ondan «Ansiklopedi» için müzik maddeleri yazmasını istedi. «Bilimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk» adlı eseri ona büyük ün kazandırdı. Bundan sonra arka arkaya çeşitli eserler yazdı. «İnsanlar Arasındaki E-şitsiBİik Kaynağı» adlı kitabı şaşkınlık yarattı. Üç temel eserinde, zamanın v toplumuna, felsefesine uygulanabilceği-ni ortaya koymaya çalıştı. Bunlar, herkese göz yaşı döktüren «Julie yahut Yeni Heloîse» adlı romanı, siyasal incelemesi «Toplum Sözleşmesi» ve pedagojik romanı «Emile»dir, Emile, Fransa’da büyük bîr gürültü kopardı. Bu yüzden yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Herkesin kendine kötülük yapmak istediği tasasına kapıldı. Bir süre başıboş dolaştı. 1770’de Paris’e döndü «İtiraflarımı yayımladı. Sonra. «Yalnız Gezerin Hayallerini yazdı. Ansızın öldü.

Ruso’nun, ilk üç eserindeki aykırı düşünceler, Fransız kamuoyunu allak bullak etti. Yeni Heloîse, Fransızlara basitlik zevkini, davranışlarda doğruluğu yeniden kazandırdı. Emile, ana ve babalara, çocuklarına karşı olan görevlerini, özlü öğütlerle öğretti Toplum Sözleşme-si’nde özgürlük ve eşitlik açıklandı. İnsan hakları belirtildi.

Ruso’nun eserleri Fransız ihtilâlinin çıkmasında etkili oldu. Voltaire ve Montesquieu meşrutiyeti, Jean – Jaques Rousseau ise cumhuriyet yönetimini istiyordu. O, insanların yoksulluğa ve acıya sürüklenmelerinin nedenini, yönetimin bozukluğunda ve uygarlığın ilerlemesinde buluyordu. Ona göre, insanlar özgür ve eşittir. Kimsenin kimseden çok ayrıcalık hakkı yoktur. Hükümetin görevi, insanların özgürlüğünü ve eşitliğini sağlamaktır.


Advertisement

Yorum yazın