Johann Gottlieb Fichte Kimdir

Johann Gottlieb Fichte Kimdir

Johann Gottlieb Fichte ,(1762-1814) Alman düşünürü. Otuz yaşındayken yazdığı Her Türlü Vahyin Eleştirisi ile ün kazandı, lena Üniversitesi’nde felsefe okuttu (1794-1799). Bilim Kuramı’nı burada yazdı ve bu eserinde objektif dünyanın, bilinçler arası ilişkinin bir ürünü olarak ‘’Ben”den başlayarak biçimlendiğini ve belirdiğini öne sürdü. Bir başka deyişle ona göre objektif dünyanın varlığı ve anlamı insan bilincinin doğrulamasıyla anlaşılabilir. Fichte bu bilinç felsefesinden hareketle bir ahlak ve hukuk felsefesine ulaşır: Doğal Hukukun Kuruluşu (1796), Ahlak Sistemi (1798), vb.

Dinsizlikle suçlandığı için 1799’da tena’dan ayrılıp Berlin’e gitti. Orada 1806-1807 yıllarında yayımladığı Alman ulusuna Söylevleriyle büyük ilgi uyandırdı. Bu yazılan özgürlükçü ve insancıl bir tutumu yansıtır.


Advertisement

Yorum yazın