John Adams Kimdir

John Adams Kimdir

ABD’li devlet adamı, ikinci cumhurbaşkanı (Quincy-Massachusetts 1735 -ay.y. 1826). 1751’de Harvard Koleji’ne girdi. Hukuk, eczacılık ve kamu yönetimine ilgi duydu. 1755’te Harvard’ı bitirdiği zaman ne yapacağına kesinlikle karar verememişti. Bir süre öğretmenlikten sonra 1758’de Boston Barosu’na girdi. Bu arada Boston gazetelerinde özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili yazılar yazdı. Vergiler nedeniyle Ingiltere ile koloniler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda sömürge haklarını başarıyla savundu. Bu olumlu çabalarıyla birçok yandaş edindi. 1765’te 13 koloniden 9’ unun haklarıyla ilgili olarak hazırladıkları, bir bildiriyi Kral III. George’a göndermeleri üzerine bunun geçersizliğini savunarak Ingiliz egemenliğini ancak tarih hukuk ve geleneklere dayanarak sona erdirebileceklerini açıkladı. Bu görüşleri destekleyenlerinin sayısını arttırdı. 1768′ de Boston Yargıtayı’na girdi. 1771’de geri plana çekildi. 1774-1775’te ilk büyük kongreye katıldı. 1776’da Jefferson ile birlikte “Bağımsızlık Bildirisi”nin hazırlanışına emeği geçti. Sahibi olduğu ve yazı yazdığı gazetelerde bağımsızlık ilkelerini ve Amerikan hukuk düzenini açıklamaya çalıştı. 1778’de Amerika’nın Paris temsilcisi, 1785’te İngiltere elçisi oldu. Bu arada Amerikan Anayasası’nın hazırlanış çalışmalarına katıldı.1787’de A Defence of the Constitutions of Government of the United,States(Birleşik Devletler Anayasasının Savunması) adlı 3 cilt’ik eseriyle bu çalışmaları ayrıntılarıyla ahlattı. 1788-1792 arasında başkan yardımcılığı yaptı. 1796’da parti için bölünmeye karşın George Washington’dan sonra Amerika’nın ikinci başkanı seçildi (1797). Başkanlık döneminde Fransa’ya karşı açılan savaşların olumsuz sonuçları, para sıkıntıları ve düzeni korumak için yabancılar hakkında alınan sert önlemler nedeniyle halk desteğini yitirdi. 1800’deki seçimlerde Thomas Jeffer-son’a (1743-1826) karşı yenilgiye uğradı. 1801’de başkanlığı sona eren Adams etkin siyasal yaşamdan çekildi. Ölümünden sonra 1776’dan başlayarak tüm yazışmaları Familiar. Letters (Aile Mektupları) adıyla bir araya getirilerek yayımlandı.


Advertisement

Yorum yazın