John Quincy Adams

John Quincy Adams

ABD’li devlet adamı (Braintree 1767-Washington 1848). Amerika’nın ikinci başkanı John Adams’ın (1735-1826) oğlu. Babasıyla birlikte Avrupa’yı dolaştı. Paris’te özel bir okulda, sonra Leiden Üniversitesi’nde okudu. Amerika’ya döndükten sonra Harvard’da klasik diller, tarih ve matematik okudu (1785). Daha sonra Mas-sachusetts’deözel hukuk dersleri aldı. Boston’da babasının gazetelerine Fransız Devrimi ile ilgili yazılar yazdı. 1794-1797’de Hollanda’da, 1797’den 1801’e kadar Berlin’de Amerika’yı temsil etti. Babasının başkanlığının sone ermesiyle Amerika’ya döndü. 1803’te Massachusetts temsilcisi olarak Amerikan Senatosu’na girdi. Federalist olmasına karşın bağımsız tavırlarıyla parti liderlerini tedirgin etti. 1809-1914 arasında Rusya’da 1815-1817 arasında İngiltere’de büyükelçilik yaptı. Amerika’ya döndüğünde Başkan James Monroe’nun (1758-1831) dışişleri yardımcısı,oldu (1817). Monroe, 1820’de yeniden başkan seçilince Adams bu görevi 1824’e kadar sürdürdü. “Amerika Amerikalılarındır’’ özdeyişiyle özetlenen ünlü Monroe Doktrininin (1823) hazırlanışına büyük katkısı dokundu. Brezilya, Şili, Meksika, Kolombiya ve Orta Amerika Konfederasyonu (Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, El Salvador’un oluşturduğu), Peru’nun Ispanya’dan bağımsızlık kazanmasında etkili oldu. Bu Amerikan dış siyasetinin en büyük zaferlerinden biri oldu. 1824’te partilerin ortak anlaşması sonucu partiler dışından aday gösterildi ve Amerika’nın 6. başkanı seçildi. Başkanlığı pek başarılı geçmedi. Adams sürekli ulusallığı federalli-ğe yeğledi. 1828 seçimlerini kazanamadı. 1831’de Temsilciler Meclisi’ne yeniden seçildi Bu kez kölelik sorununu gündeme getirdi, ancak Güneylilerin baskısıyla bu konunun mecliste görüşülmesini sağlayamadı. 1839’dan başlayarak köleliğe karşı açıkça uğraş verdi. 1845’te artık Amerika’da kimsenin köle doğmaması gerektiğini ileri sürdü köleliği düzenleyen yasaların kaldırılmasını savunarak “Abolisyonizm” görüşünün yaygınlaşmasını sağladı.Yaşamının 60 yılını anlatan anıtsal bir günce bıraktı. Bu günceyi ölümünden sonra oğlu Charles Francis Adams 12 cilt olarak Memories of Jhon Quincy Adams (John Quincy Adams’ın Anıları) 1874-77 adı altında yayımladı.


Advertisement

Yorum yazın