Joseph Addison

Joseph Addison Kimdir

İngiliz şairi ve yazarı (Amesbury yakınında, Wilthshire 1672 – Kensington 1719). Bir papazın oğluydu. Oxford öğrenimi sırasında eski dillere ilgi gösterdi, Latince şiirleriyle dikkati çekti, Avrupadaki uzun gezileri sırasında çeşitli ülkeleri gördü, değişik diller üzerinde çalıştı. İlk eseri Marlborough komutasındaki İngiliz Ordusu’nun Blenheim (Höchstadt) zaferine bir övgü şiiridir: The Campaign (Sefer) 1704. İtalya gezisinin notlarını yayınladıktan sonra siyasal yaşama katıldı. 1708’de parlamento üyeliğiyle Liberal Parti ( Whig ) içinde yer aldı, önemli görevler üstlendi. Addison’un belirgin özelliklerinden biri de gazeteciliği ve gazete sayfalarındaki ince nükteli deneme yazarlığıdır. The Tattler (Boşboğaz) 1709; The Spectator gazetelerinde (1711-1714) R. Steele ile işbirliği yaptı, başka gazetelere de yazılar verdi. Caton (1713) adlı tragedyası ile The Drummer (Davulcu) 1715 komedisi de ilgi çekmiştir. Deneme türüne giren pek çok değerli yazısı ölümünden sonra kitaplaşmıştır.


Advertisement

Yorum yazın