Joseph de Maistre kimdir

Joseph de Maistre kimdir, fransız siyaset adamı, yazarı ve filozofu (Chambery 1753 – Torino 1821). Katolik ve mutaassıp bir çevreden geldi, hukuk öğrenimini Tori-no’da yaptı. Savoia senatosu (adalet divanı) üyesi oldu (1774), bir aralık liberal fikirleri benimsedi; fransızlar Savoia’yı işgal ettiklerinde Lozan’a göçetti (ocak 1703) ve Considérations sur La. France*ı (Fransa Üstüne Görüşler) [17%] yayımladı. Bu kitapta ihtilâl’in işlediği çifte «suç»u anlatıyordu (Fransa için görevine sadakatsizliğin cezasıydı bu): hükümdara karşı ve dine karşı suikast. Direktuvar hükümetinin baskısıyle Lozan’dan sürüldü. Torino’ya geçti (1797), sonra Sardinya’da Cario – Emanu-ela IV’ün yanına gitti (1799). 1802’den 1817’ye kadar, Sardinya’nın Petersburg büyükelçisi oldu; orada Aleksandr I ve rus yüksek çevreleriyle ilişki kurdu. Büyük eserlerini bu ülkede kaleme aldı: Essai sur Le Principe Générateur des Constitutions Politiques (Siyasal Kuruluşların Doğurucu İlkesi Üstüne Deneme) [1808]; Du Pape (Papa Hakkında) [1819]; Les Soirées du Saint – Petersbourg ou Entretiens sur Le Gouvernement Temporel de la Providence (Petersburg Akşamları veya Tanrı’nın Cisman! Yönetimi Üstüne Konuşmalar) [3 cüt, 1821]; Examen de La Philisophie de Bacon (Bacon Felsefesi üzerine İnceleme) [1826]. Daha sonra, nükteli ve değerli bir eser olan Correspondance’ı (Yazışmalar) yayımlandı (1884- 1886). Büyük klasikler çizgisinde yer alan ince bir yazardı; Bonard ile Fransız ihtilâli’nin ve XVIII. yy. düşüncesinin en iyi silâhlanmış, en ateşli düşmanı oldu. Filozofların ve ideologların pek sevdiği akla karşı, ortak anlayışı, imanı, sezgiyi çıkardı. Tarih felsefesinde Bossuet ile birleşir: yüzyıllar boyunca yürüyüp gelen İlâhî iradedir, Tann’dır. Papalık taraflısı katoliklik anlayışı ve monarşizmi katı ve müsamahasızdır. Ama Joseph de Maistre, bütün kuşakları birbirine bağlayan sıkı dayanışmayı ve insan düşüncesinin doğurduğu isyanların önüne geçilmez sonuçlarını aydınlık bir biçimde ortaya koydu, (l)


Advertisement

Yorum yazın