Joseph Fouche Kimdir

Joseph Fouche Kimdir

Joseph Fouche (1759-1820) Fransız siyaset adamı. Robespierre ve Carnot’nun dostuydu. 1792’de Ulusal Konvansiyon’a seçildi. Kralın idamı lehine oy kullandı. Thermidor Komplosu’na katıldı. 1795’te tutuklandı, affa uğradı. Direktuvar tarafından zaptiye nazırlığına atandı (1799). Napolyon’dan yana tavır aldı. Gücünden çekinen Napol-yon tarafından nazırlığı lağvedildi, Fouche’ye senatörlük verildi. 1809’da Otranto Dükü oldu. İspanya seferi sırasında Tolleyrand ile ilişki kurdu, Napolyon’un iktidardan uzaklaştırılması ve yerine Murat’ın getirilmesi konusunda onunla anlaştı. I. Restorasyon döneminde Bour-bonlar’la anlaşmaya çalıştı. Napolyon’un ikinci çekilişinden sonra bir hükümet komisyonunun başkanı oldu ve yürütme gücünün başına geçti. 18. Louis’nin tahta dönmesi için çalıştı. 1815’te Bakan ve Kral Sekreteri oldu. Ama aşırı kralcılar tarafından Dresden Elçisi olarak görevlendirildi, 1816’da sürgün edilince Trieste’ye yerleşti.


Advertisement

Yorum yazın