Kablo Nedir

Kablo Nedir

KABLO
1) Demet halinde birçok telden oluşmuş bir tür sağlam halat. Aynı madenden yapılmış, aynı çapta (kalınlıkta) yuvarlak bir çubuktan çok daha dirençli olur. Bu nedenle asma köprülerin yapımında kullanılır. Bu tür kablolar, madenden yapılmış halatlardır.

2) Bakırdan yapılmış ince tellerden oluşan demet, çok İyi yalıtlanarak elektrik İletiminde kullanılır (elektrik kablosu). Kablolar, toprak ve su altına döşenebilir. Kıtalararasında, telgraf ve telefon bağlantısı sağlamak amacıyla, okyanuslar dibine döşenmiş kablolar vardır. Bu tür kablolar içinde, birbirine karşı yalıtlanmış birçok ince kablo bulunur. Böylece, İki kıta arasında, aynı anda birçok telefon ve telgraf bağlantısı sağlanabilir.


Advertisement

Yorum yazın