Kadeş Antlaşmasının Önemi Nedir

Kadeş Antlaşmasının Önemi Nedir

KADEŞ ANTLAŞMASI, Eskiçağ’da Hl-titlerle Mısırlılar arasında yapılmıştır (Î.ö. 1280). Hititler ve Mısırlılar, Kadeş savaşında birbirlerine üstünlük sağlayamamışlardı. Çarpışmalar sürüp gidiyordu. Asurittların tehlikeli olmaya başlamaları üzerine, Hitit kralı III. Hattuşil ile Mısır hükümdarı II. Ramses arasında Kadeş antlaşması imzalandı. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma budur. Eşit koşullarla yapılan Kadeş antlaşması ile iki devlet birbiriyîe savaşmayacaklarına ve kardeş gibi geçineceklerine söz veriyorlardı. Kuzey Suriye, Hitltlerde kalıyordu. Bundan sonra bir de savunma antlaşması yapıldı. Buna göre de Mısır’a bir düşman saldırırsa, Hititler, Mısırlılara yardım edecekler, Anadolu’ya bir düşman saldırırsa, Mısırlılar Kititlere yardımda bulunacaklardı. Aradaki dostluğu ve dayanışmayı daha çok kuvvetlendirmek İçin II. Ramses, III. Hattu-şil’in kızı ile evlendi.


Advertisement

Yorum yazın