Kadeş Savaşı Hakkında Bilgi


Kadeş Savaşı Hakkında Bilgi

KADEŞ SAVAŞI, Eskiçağ’da, Hitltlerle Mısırlılar arasında yapılmıştır (t.ö. 1296). Suriye, Eskiçağ’da askerlik ve ticaret yönünden önemli bir ülke İdi. Burasını ele geçirmek için Mısır’da. Mezopotamya’da ve Anadolu’da, kurulan devletler arasında bu çok savaş yapıldı. Bunların en önemlisi Kade$ savaşıdır. Hitit ve Mısır devletleri, birbirine denk güçte idi. Her ikisi de Suriye’ye sahip olmak İstiyordu. Savaşın asıl nedeni budur. Asi ırmağı boylarında bulunan A-murru prensliğinin Mısır’dan yardım istemesi üzerine, Mısır hükümdarı II. Ramses (Bak.), 15-20 bin kişilik ordusuyla Suriye’ye girdi. Hitit kralı Muva-talll de ordusunu topladı. Ayrıca Batı Anadolu’daki savaşçı kavlmlerden ve kendisiyle dost olan devletlerden yardımcı birlikler aldı. 4500 savaş arabası ve 17 bin yaya askeri olan ordusuyla Suriye üzerine yürüdü. İki ordu, Kadeş şehri yakınlarında karşılaştı. Eskiçağ’ın en büyük meydan savaşı burada oldu. Hititler, ilk çarpışmada savaş arabalarıyla üstünlük sağladılar. Fakat. II. Ramses, yardımcı kuvvetlerini getirterek yağmaya dalan Hitit ordusuna bir baskın yaptı. Savaşı Mısırlılar kazanmış gibi görünüyordu. Yalnız onlar da çok kayıp vermişlerdi. Onun için savaşın kesin sonucu belli olmadı. Her iki ordu, yapılan anlaşma gereğince geri çekildi. Bundan sonra Hitit ordusunda çıkan bir ayaklanmada Muvatalli öldürüldü. Savaş durumu on beş yıl kadar sürdü. Bu. sırada Asurlular, her iki devlet için de tehlikeli olmaya başlamışlardı. Mitannl-lerin ülkesini alarak Suriye üzerine yürümeleri, Hititlerle Mısırlıların birbirlerine yaklaşmalarına ve Kadeş antlaşmasını yapmalarına neden oldu.


Advertisement

Yorum yazın