Kadı Nedir

Kadı Nedir

KADI, İslâm devletlerinde hakimlere denirdi. Medreseyi bitirenler kadı olabilirlerdi. Kadılar, Tanzimata kadar bütün davalara bakarlardı. Tanzimattan sonra yalnız miras, boşanma, nafaka gibi aile hukuku ile ilgili davaları gördüler. Medeni Kanunun kabulünden sonra (1928) kadılık kaldırıldı.


Advertisement

Yorum yazın