Kadisiye Savaşı Hakkında Bilgi

Kadisiye Savaşı Nedenleri ve Sonuçları , Kadisiye Savaşı Hakkında Bilgi

KADİSİYE SAVAŞI, Hz. Ömer zamanında Araplarla İranlılar (Sasanîler) arasında yapılmıştır (636). İran üzerine gönderilen kuvvetler yenilgiye uğramıştı. Hz. Ömer, sahabelerden Sad bin Ebi Vakkas komutasında bîr orduyu İran’ın fethine gönderdi. Siksanî hükümdarı Yezdcerd de Rüstem komutasındaki İran ordusunu Irak’a yolladı. Rüstem’in yanında İranlıların ünlü bayrakları Derefsi Gavyan da vardL İki ordu Irak’ta Kadisiye denilen yerde karşılaştı. Burada büyük bir meydan savaşı oldu. İran ordusunda filler vardı. Arapların atları ve develeri fillerden ürküyordu. Bir kabile başkanı, atını hrzla ortada bulunan en büyük filin üzerine sürdü ve mızrağı İle hayvanın gözünü çıkardı. Fil can acısıyla zincirlerini kırdı; öteki filleri de birlikte sürükleyerek geri döndü. İran ordusu karıştı. Sad bin Ebi Vakkas, hasta olduğu halde, savaşı büyük bir ustalıkla sedye üzerinden yönetti. Rüstem savaş alanında öldü. İran ordusu bozguna uğradı. İran’ın millî bayrağı Derefsi Gavyan Arapların eline geçti. Araplar.’çok değerli taşlarla süslenmiş o-lan bu bayrağı parçaladılar ve aralarında bölüştüler


Advertisement

Yorum yazın