Kafkas Dağları Nerededir

Kafkas Dağları Nerededir

KAFKAS DAĞLARI, Karadeniz’le Hazar gölü arasında sıradağ. 100 – 160 km. eninde, 1100 km.’yi aşan uzunluktadır. Kapladığı alan yaklaşık 145 000 km2dlr. Yüksek ve kıvrımlı dağlardandır. Ortalarıyla batı bölümün bir kesimi granit ve gnays gibi temel kayalardan oluşmuştur. En yüksek doruğu (Elbrus tepesinde) 5269 m.’ye erişir (Kazbek tepesinde 5043 m.). Batıda gür ormanlarla kaplı ve yabani hayvanlardan yana (ayı. yabandomuzu, dağkeçisi, kartallar ve akbabalar) zengindir. Kafkaslar, ulaşıma yeterince açılamamıştır. Halkın çoğu, türlü eski kavlmlerin kalıntısı olan boylardan oluşmuştur (Kafkas kavimleri: Gürcüler, Lezgiler, Çerkezler, Çeçenler, Abhazlar vb.). Küçükkafkaslar, Doğu Anadolu’nun doğal bir bölümüdür.


Advertisement

Yorum yazın