Kağıdın İcadı Hakkında Bilgi

Kağıdın İcadı Hakkında Bilgi

KÂĞIT, yazı yazmaya, resim çizmeye, baskı yapmaya, öteberi sarmaya ve daha birçok işe yarayan, hamur haline getirilmiş türlü bitkisel maddelerden elde edilen ince yapraklara denir.
Eskiçağ’da, Mısırlılar, Nil ırmağı kıyılarında yetişen papirüs (Bak.) adlı bitkiden papirüs denilen bir çeşit kâğıt yapıyorlardı. Fakat, papirüs dayanıksızdı ve yeteri kadar da bulunamıyordu. Yine Eskiçağ’da Anadolu’da Bergama krallığı döneminde keçi ve dana derisinden parşömen (Bak.) yapıldı. Parşömen üzerine yazı yazıldı ve uzun süre kâğıt gibi kullanıldı.

Eskiçağ’da ve Ortaçağ’ın başlarında Akdeniz ülkelerinde ve Avrupa’da kâğıt bilinmiyordu. Oysa Uzakdoğu’da Çinliler, ipekten ve bitki liflerinden büküle-bilen, parlak kâğıt yapıyorlardı. Daha sonra İç Asya’da Türkler de pamuktan kâğıt yapmaya başladılar. Kâğıt sanayii, Semerkant ve Buhara kentlerinde gelişti. Araplar, bu bölgeyi ele geçirince, Türklerden kâğıt yapmasını öğrendiler. Kısa sürede İslâm imparatorluğunun her yanında kâğıt yapımyerlerl kuruldu, îtalyanlar ve Fransızlar, Kuzey Afrika’ ya ve Ispanya’ya yerleşen Müslümanlarla ilişki kurduktan sonra kâğıt yapmasını öğrendiler. Kâğıtçılık, Avrupa’da matbaanın bulunmasından sonra hızla gelişti.

Türkler, Anadolu’ya yerleştikleri sırada kâğıt yapmasını biliyorlardı. Haçlı seferlerine katılanlardan bazıları kâğıt yapımını burada öğrenmişler, yurtlarına dönünce kâğıt yapımyerleri kurmuşlardır. OsmanlIlar döneminde İstanbul’da Kâğıthane köyünde ve Bursa’da kâğıthaneler vardı. Matbaanın kurulmasından sonra Yalova’da bir kâğıt yapımyeri açıldı. İstanbul’da, Hünkâr iskelesi denilen yerde bir kâğıt yapımyeri daha kuruldu. Cumhuriyet döneminde sürekli çalışmalar sonunda ilk kâğıt fabrikası İzmit’te açıldı (1938). Bunu, öteki kâğıt fabrikaları izledi.

Günümüzde kâğıt yapımında büyük bir İlerleme sağlanmıştır. Kâğıt çeşitleri de çok artmıştır.


Advertisement

Yorum yazın