Kalenderoğlu İsyanı

Kalenderoğlu İsyanı – Kalenderoğlu Kimdir

KALENDEROĞLU, Anadolu’da ayaklanma çıkaran Celâlîlerden biridir (XVII. yüzyıl). Ankara’nın Yassıviran köyünden olan Kalenderoğlu, 1592’de seksen kişi ile eşkiyalık yapmaya başladı. Daha sonra affedilerek bazı beylerbeylerine kethüda ve mütesellim oldu. Kendisine sancak beyliği verildi ise de gittiği sancak halkı onu bu göreve başlatmadı. Kalenderoğlu. bunun üzerine 1604’ te ayaklandı. Anadolu beylerbeyini yenilgiye uğrattı. Murat Paşa, ona Ankara sancakbeyliğini verdi. Fakat halk kötülük yapacağından çekinerek kadının da kışkırtmasıyla onu kabul etmedi. Kalenderoğlu, Ankara’yı kuşattı ise de üzerine kuvvet gönderildiğinden buradan çekildi. Celâli reislerinden Kara Sait ile Pirî’nin kendisine katılmasıyla kuvveti 30 bin kişi oldu. Bursa üzerine yürüdü; şehrin dış mahallelerini yıkıp yaktı ve halkı soydu. Üzerine gönderilen Dalgıç Ahmet Paşa komutasındaki kuvvetleri, Gönen ovasında yendi. Manisa ve Aydın taraflarını yağmaladı. Bu sırada Halep’ te bulunan büyükvezir Kuyucu Murat Paşa, Kalenderoğlu’nun üzerine yürüdü. Göksün ovasında yapılan savaşta Kalenderoğlu’nun kuvvetleri bozguna uğradı. Kendisi Bayburt taraflarına çekildi. Orada da tutunamadı. Irak’a kaçtı (1608).


Advertisement

Yorum yazın