Kanije Savunması Hakkında Bilgi

Kanije Savunması Hakkında Bilgi

KANİJE SAVUNMASI, Osmanlı komutam Tiryaki Haşan Paşanın, Avusturyalıların kuşatmasına karşı sağladığı bir başarıdır (1601). Sokullu Mehmet Paşa (Bak.) zamanında AvusturyalIlarla 1568’de yapılan antlaşma 1593 yılına kadar sürdü. Büyükvezir Koca Sinan Paşa, bir sınır olayını bahane ederek, padişah III. Murat’a, Avusturya’ ya savaş açılmasını kabul ettirdi. Savaşın ilk yıllarında Osmanlı orduları yenildiler. Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri, AvusturyalIlar tarafına geçtiler. Bu sırada III. Murat öldü; yerine oğlu III. Mehmet padişah oldu (1595). Durumun gittikçe bozulması ve Estergon kalesinin düşman eline geçmesi üzerine III. Mehmet sefere çıkmak zorunda kaldı. Padişahın ordunun başına geçmesi, asker ü-zerinde iyi bir etki yaptı. Eğri kalesi alındı. Osmanlı ordusuyla Avusturya ordusu arasında Haçova’da büyük bir savaş başladı (1596). Osmanlı birlikleri, savaşın ilk günlerinde bozulur gibi oldular. Askerin bir bölümü kaçtı. İkinci günü düşman atlıları padişahın otağına kadar ilerlediler. Bu sırada düşmanın yağmaya dalması Üzerine, çadırcı, deveci, seyis, aşçı gibi geri hizmetlerde çalışan askerler, o güne kadar görmedikleri bu durum karşısında ellerine geçirdikleri sopalar, baltalar ve kazmalarla saldırıya geçtiler. Avusturya ordusunda panik çıktı. Düşman ordusu yanlarından sarılarak ağır bir yenilgiye uğratıldı. Fakat bu başarıdan gereği gibi yararlanılamadı. Padişah, hemen ordu ile İstanbul’a döndü.

Savaş uzayıp gidiyordu. Üç yıl sonra Türk ordusu Kanije kalesini aldı. Kale komutanlığına Tiryaki Haşan Paşa a-tandı. Yanına beş bin kişilik bir birlik, cepkane ve erzak bırakıldı; ordu geri çekildi. Avusturya hükümdarı, Osmanlı ordusunun geri çekilmesini fırsat bilerek 50 bin kişilik bir ordu ile Kanije kalesini kuşattı. Avusturya ordusunda 42 büyük top vardı. Kale, altı yerden dövülmeye başlandı. Her gün binden çok gülle atılıyordu. Haşan Paşa, düşmanın kaleye girmek için yaptırdığı köprüyü bir gece yaktırdı. İkinci köprüyü de çengellerle içeri çektirdi. Köprünün üzerindekiler ırmakta boğuldular. AvusturyalIlara yardım geldiği halde, Kanije’yl kahramanca savunan Türk kuvvetleri yardım alamıyordu. Böyle bir durumda Haşan Paşa türlü önlemlerle askerin savaş gücünü artırıyor, düşmanı güç durumlara sokuyordu. Yardım alan düşmanın saldırıları, 18 bin ölü verdirilerek püskürtüldü. Tiryaki Haşan Paşa ve yönetimindeki Türk askerleri, insan gücünün çok üstünde başarılar ve yararlıklar gösterdiler. Artık yiyecek ve cephane tükenmek üzere idi. Tiryaki Haşan Paşa, gizlice düşmana kaçmış gibi adamlar gönderiyor, yollara düşürülmüş kanısını veren mektuplar bıraktırıyor, bunlarla AvusturyalIlara, Türklerin durumunun çok iyi olduğunu bildirmek istiyordu. Ayrıca, erzakının ve cephanesinin bol olduğu, Macarlarla anlaşmaya varıldığı hakkında haberler salıyordu. Tiryaki Haşan Paşa, bir karlı kış günü, kuvvetleriyle kaleden çıktı. Bir baskın yaparak düşman ordusunu bozguna uğrattı. Çok sayıda tutsak ve arabalar dolusu ganimet ele geçirdi. Avusturya hükümdarı II. Ferdinand, kaçarak güçlükle canını kurtarabildi. Otağı, Türklerin eline geçti. Haşan Paşa burada beylere, «Güçlüğe ve yokluğa karşı yılmadan dayanma, birlikte hareket etme, komutana uyma ve güvenme sonucunda bu zaferin kazanıldığını» söyledi. Kanije kuşatması üç ay kadar sürmüştür. Elde edilen savaş araç ve gereçleri iki ayda kaleye taşınabilmiştir. Padişah III. Mehmet, Tiryaki Haşan Paşaya vezirlik rütbesi verdi; üç hilat, üç at, işlemeli ve çok değerli bir kılıç gönderdi.


Advertisement

Yorum yazın