Kansu Gavri Kimdir

Kansu Gavri Kimdir
Memlûk sultanlarındandır (1440 – 1516). Köle olarak satın alındı. Azat edildikten sonra çeşitli görevlerde bulundu. Altmış yaşından sonra sultan seçildi (1500). O zaman Memlûk devleti için önemli sorunlar vardı. Osmanlılar, kuzey sınırlarında tehlikeli olmaya başlamışlardı. Şah İsmail de Safavî devletini güçlendirmeye çalışıyordu. öte yandan Portekizler, Hint ticaret yolunu ellerine geçirmeye başlamışlardı. Mısır, önemli gelir kaynağı olan transit vergisini kaybediyordu. Bu sırada İspanya’daki son Müslüman kalesi olan Gırnata düşmüştü. Kuzey Afrika emirleri Memlûk sultanının Müslümanların başına geçmesini, Hıristiyan tüccarların ve hacıların ülkesinden çıkarılmasını istiyorlardı.

Kansu Gavri, Osmanlılarla iyi geçinmeye çalıştı. Şehzade Korkut’un Mısır’da yerleşmesine izin vermedi. Fakat, Yavuz

Sultan Selim’e karşı Şah İsmail’i destekledi. Bu yüzden An tep, Halep ve Şam valileri kendisinden yüz çevirdiler, Osmanlılarla yaptığı Mercidabık savaşında (Bak.) ordudan ayrıldılar. Kansu Gavri, yenilgiye uğrayınca üzüntüsünden öldü.


Advertisement

Yorum yazın