Kantakuzen Kimdir

Kantakuzen Kimdir

KANTAKUZEN (Kantakuzinus). Bizans imparatorudur. İyi bir eğitim ve öğretim görmüştür. Akıllı ve zeki idi. Saray bakanı olmuştu. İmparator Genç Andronikos 1341’de ölünce küçük yaşta bulunan oğlu Yuannis’e vasi oldu. Kantakuzen, hükümdarlığa vekillik etme dolayısıyla imparatorluk tacını giydi. Ona karşı olanlar, bu vekilliği kabul etmediler. O da Dimetoka’da imparatorluğunu ilân etti. Aydmoğlu Umur Beyden yardım gördü. Daha sonra Orhan Beyin yardımıyla durumunu güçlendirmeye çalıştı. Orhan Beyin verdiği beş altı bin kişilik bir kuvvetle Edirne’yi ele geçirdi. 1346’da kızı Teodora’yı Orhan Beyle evlendirdi. Yine Orhan Beyin gönderdiği kuvvetlerin yardımıyla İstanbul’u bir yıl kuşattıktan sonra şehre girmeyi başardı. Küçük imparator Yuannis’le birlikte imparatorluğu kabul edildi. 1347’de Üsküdar’da damadı Orhan Bey ile görüştü. Sırplara karşı ondan altı bin kişilik bir kuvvet sağladı. Bu yardımlar sayesinde amacına ulaşan Kantakuzen, Türklerden yüz çevirdi! Papaya baş vurarak bir Haçlı seferi yapılmasını önerdi. Bununla birlikte başı sıkıldıkta Orhan Beyden yardım istemekten geri kalmıyordu. Sırp kralı Duşan tarafından alınmak, üzere olan Selanik şehri, Süleyman Paşanın komutasındaki Türk kuvvetlerinin yardımıyla kurtarıldı (1349). Bir dar zamanda yine yardım gören Kantakuzen, buna karşılık Gelibolu yarımadasındaki Çimbi (Çimpe) kalesini Türklere vermek zorunda kaldı. OsmanlIların Rumeli’de yerleşmeleri böylece gerçekleşmiş oldu (1453).

Kantakuzen, Trakya ve Makedonya’ daki egemenliğini iyice güçlendirdikten sonra zevk ve eğlenceye düşkün olan Yuannis’l imparatorluktan indirerek Bozcaada’ya sürdü. Fakat, Cenevizlerden yardım gören Yuannis, bir kış günü İstanbul’a girmeyi başardı (1354). Kantakuzen’e karşı İstanbul’da bir ayaklanma çıktı. Yuannis, yeniden İmparator ilân edildi. Kantakuzen, birlikte hükümdarlığı kabul etmedi. Bir manastıra çekilerek rahip oldu. Daha otuz yıl yaşadı. Ünlü tarihini de bu sırada yazdı.


Advertisement

Yorum yazın