Kanun Nedir

Kanun Nedir

KANUN, devletin yasama organlarınca kanun koymayan temine göre yapıları ve herkes için uyulması zorunlu olan genel kurallardır. Uymayanlar, kanunda ayrıca gösterilen cezaya çarptırılır. Kanun geneldir; ülkenin her yerinde, herkes için aynı hükmü taşır. Süreklidir; yürürlükte kaldıkça uygulanır. Genellik ve süreklilik taşımayan kanunlar da vardır. Bir veya bir kaç kişi için af çıkarılması, belli kişilere olağanüstü maaş bağlanması, vatandaşlığa kabul e-dilme veya vatandaşlıktan çıkarma vb,

Kanunların herkes tarafından bilindiği kabul edilir ve buna göre işlem yapılır. Kanunu bilmemek bir özür sayılamaz. Türkiye’de kanunlar, Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bir kanun hazırlanırken Anayasa’ya uygun olması göz önünde tutulur. Hiç bir kanun Anayasa’ya aykırı olamaz.

Kanunlar, kapsamlarının genişliği bakımından «genel» ve «özel» olmak üzere ikiye ayrılabilir. Borçlar Kanunu, genel bir kanundur. Yalnız memurları kapsayan Memurlar Kanunu ise özel bir kanundur. Ayrıca kanunlar, temel kanun ve ikinci derecede kanun olmak üzere de ikiye ayrılır. Medenî Kanun bir temel kanundur. Kira Kanunu ise ikinci derecede bir kanundur. Daha başka biçimlerde de kanunlar sınıflandırılabilir.


Advertisement

Yorum yazın