Kapadokya Nedir

Kapadokya Nedir

KAPADOKYA, Eskiçağ’da İç Anadoıu’ nurı doğusunda, güneyde Toros dağlarından kuzeyde Karadeniz’e kadar uzanan bölgenin adıdır. Kuzeybatıda Pontus, batıda Galatia ve Likaonia, güneyde Kilikya bulunmaktadır.

Kapadokya’da İ.Ö. 301 yılında yerli bir hanedan Kapadokya krallığım kurdu. Bu devlet, Galatların, Bitinia ve Pontus krallıklarının saldırılarına uğradı. Bir süre Roma imparatorluğunun koruyuculuğu altına girdi. l.S. 17’de Roma imparatorluğuna katıldı.


Advertisement

Yorum yazın