Kara Mahmud Paşa

Kara Mahmud Paşa kimdir – Kara Mahmud Paşa hayatı hakkında bilgiler

MAHMUD PAŞA (Kara), türk veziri ve İşkodra valisi (öl. 1796). İşkodra vilâyetini eline geçiren Başatlı Mehmed Paşanın ikinci oğlu. Dukakin prensleri soyundan geldiğini ileri sürerek İşkodra’da Başatlı adında bir derebeylik kurmuştu. Onun ölümünden sonra İşkodra valisi ol* du. Mora ve Karadağ hareketlerinde yararlıklar gösterdi; Venedik cumhuriyeti ve Avusturya topraklarına girdi. Babıâli, kendisine, hareketi durdurmasını bildirdi. Devlete karşı geldi (1785). Yapılan çatışmada yenildi; Cezayirli Gazi Haşan Paşanın aracılığıyle affedilerek işkodra sancağına gönderildi. Bir süre sonra yeniden isyan etti. Avusturya ve Venedik devletleri tarafından desteklendiği için ayrı bir hanedan kurmak istedi; üstüne gönderilen Aydoslu Mehmed Paşayı yendi. Tepede-lenli Ali Paşa emrindeki kuvvetler, onu işkodra kalesinde kuşattılar; Mahmud Paşa kaçtı. Selim IH’ün tahta çıkmasından sonra gene affedildi ve seferle görevlendirildi. Cezayirli Gazi Haşan Paşanın sadrazamlığı zamanında vezirliğe kadar yükseldi. Karadağ’a saldırdığı sırada öldürüldü. (M


Advertisement

Yorum yazın