Kara Tatarlar

Kara Tatarlar

KARA TATARLAR, Moğollardan bir koldur. Moğollar, Anadolu’ya egemen olunca, Kara tatarlar. Sivas, Kayseri ve Malatya yörelerine yerleştirildiler. Anadolu’da meydana gelen karışıklıklarda birçok yeri yağma ettiler. Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin’e (Bak.) bazen yardımda bulundular, bazen de karşı çıktılar. Ankara savaşında Kara tatarlar, Osmanlı ordusundan ayrılarak Timur tarafına geçtiler. Ankara savaşından sonra Timur, Kara tatarları toplayarak Maveraünnehir’e götürdü. Anadolu’ya yaptığı iyilik de bu oldu.


Advertisement

Yorum yazın