Karahitaylar Hakkında Bilgi

Karahitaylar Hakkında Bilgi

KARAHİTAYLAR. İç Asya’da kurulan bir Moğol imparatorluğudur – (1124 -1211). Başkentleri Balasagun şehri idi. Karahitaylar, önce Kırgızların ülkesini ele geçirdiler. Sonra Doğu Karahanlılar üzerine saldırdılar ve bu devleti yıktılar. Kâşgar ve Hotan’ı ülkelerine kattılar. Semerkant komutanını yenilgiye uğrattılar ve Selçuklular için tehlikeli olmaya başladılar. Selçuklu sultanı Sencer’le yaptıkları Katvan savaşını kazandılar (1141). Bütün Maveraünnehir’i aldılar. Karahitayların bu akınlan, Türk boylarının Anadolu’ya doğru ilerlemelerine neden oldu. Karahitayların hükümdarlarına Gürhan denilirdi. Bu devleti, beş hükümdar yönetmiştir. Bunlardan ikisi kadındır. Karahitaylar, batıdan Müslüman komutanların, doğudan Moğolların saldırılarıyla yıkıldılar. Bunlar,

Çin kültürünü benimsediler ve Budhacılığı kabul ettiler. Çin hiyeroglifi olan özel bir yazı kullandılar.


Advertisement

Yorum yazın