Karamanlı Ahmet Paşa

Karamanlı Ahmet Paşa

 

AHMET PAŞA Karamani, Trablus-garp Valileri olan Karamanlı ailesinin kurucusu (?- 4 Kasım I745). Aslı Karamanlı olduğu için karamani adıyla anılır. Kurucusu olduğu Karamanlı ailesi Trablusgarp’ta 1711-1835 arasında
Valiliği elinde bulundurdu. Ahmet Paşanın buraya ne zaman geldiği bilinmiyor. Ancak 1711 ’de Trablusgarp Ocağı’nın en etkin kişisi olduğu biliniyor. Trablusgarp Dayıları arasında süren savaşımda yeniçeilerin desteğiyle üstün gelerek 29 Temmuz 1711’ de vali seçildi. İstanbul’dan gönderilen ve Mısır donanmasını da birlikte getiren yasal Vali Halil Paşa’yı yendi, askerlerini tutsak aldı, kentteki subay ve memurları kırdırdı. Bununla birlikte bir yıl sonra çok değerli armağanlar sunarak Sultan III. Ahmet’in bağış ve sevgisini kazandı, Beylerbeylik fermanını elde etti.

Ahmet Paşa yeniçerilere güvenmediğinden yerli milislerden bir güç oluşturdu, korsanları da korumaya başladı. Ayaklanan bedevi kabilelerini (Tacura, Tarhuna vb.) bu güçlerle sindirip cezalandırdı (1713). Ayrıca Deme ve Bin-gazi yörelerindeki ayaklanmaları bastırmak için kardeşi Hacı Şaban Bey’in yanında görevlendirdiği komutanların Berberi kabilelerle birleşip gerçekleştirdikleri ayaklanmayı da ezdi. 1720-23 arasında ayaklanmaları bastırarak Trablusgarp’ta kesin egemenliğini kurdu, içerde sertliğe dayalı bir yönetimi yeğledi, birçok bilgin ve erdemli kişiyi öldürttü. Dışarda, Fransa ile Dayılar arasında imzalanmış 1693 Antlaşmasını yenilediysede 1728 Savaşı nda Trablusgarp! Fransızlara karşı savunmak zorunda kaldı. Kent surlarını onarttı, limanda büyük bir burç ve mendirek yaptırdı, Ayrıca adına bir camiyle medrese yaptırdı, vakıflar kurdu.


Advertisement

Yorum yazın