Karasioğulları Beyliği Hakkında Bilgi

Karasioğulları Beyliği Hakkında Bilgi

KARASİOĞULLARI, Balıkesir ve Çanakkale yörelerinde kurulan bir Türk beyliğidir (XIV. yüzyıl). Beyliğin kurucusu olan ve bu beyliğe adını veren Ka-rasi Bey, Danişmendliler soyundandır. Anadolu Selçuklu devletinin dağıldığı sırada, Kalem Bey ile Karasl Bey, Bizans sınırında uç beyi idiler, öteki uç beyleri gibi Bizans topraklarını ele geçirmeye çalışıyorlardı. 1302’den sonra Balıkesir ve Bergama’yı aldılar; Balıkesir’i beyliğin başkenti yaptılar. Aydıncık, Edremit, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Bayramiç, Ezine, Ayvacık kasabaları bu beyliğin sınırları içinde idi.

Karasi Bey, Moğollardan kaçarak kendisine sığınan halkı ve Ece Halil komutasında Dobruca’dan gelen Sarı Sal-tuk Türkmenlerini ülkesine yerleştirdi. Böylece ele geçirdiği yerlerde Türk nüfusunu çoğalttı. Karasl Beyin ölümünden sonra oğullarından Demirhan, Balıkesir, Yahşi Bergama beyi oldu, öteki oğlu Dursun Bey, Osmanlı hükümdarı Orhan Gazinin yanına kaçtı. Dursun Bey, Karasi beyliğinin bir bölümünü Orhan Gaziye vererek Karasi hükümdarı olmak istedi. Orhan Gazi, Dursun Beyle Balıkesir üzerine gitti. Demirhan, Bergama’ya kaçtı. Dursun Bey, kardeşiyle anlaşmak için Bergama önlerine gitti. Fakat kaleden atılan bir okla öldü. Bunun üzerine Balıkesir ve daha başka yerler Osmanlı devletine katıldı. Osmanlı kuvvetleri Bergama’yı kuşattılar. Demirhan kaleden çıkıp teslim oldu. Affedilerek Bursa’ya götürüldü; İki yıl daha yaşadıktan sonra orada öldü. •

Demirhan’ın oğlu Süleyman Bey, Truva taraflarında Karasi beyliğini sürdürdü. Süleyman Bey, Aydınoğlu Umur Bey ve Saruhanoğlu Süleyman Beyle birlikte Çanakkale’den Kantakuzen’e yardım etti. Karasi beyliğinin kıyı bölümü, I. Murat zamanında Osmanlı ülkesine katıldı (1361). Böylece bu beylik sona erdi.

Karasioğullarından bugüne kadar bir eser, kitabe ve para ele geçmemiştir.


Advertisement

Yorum yazın