Karasuları Nedir – Karasuları Ne Demek

Karasuları Nedir – Karasuları Ne Demek

KARASULARI, bir devletin egemenliği altında bulunan, yabancı su taşıtlarının giremediği ve kıyılardan belli uzaklığa dek erişen deniz şeridi. Karasularının genişliği, devletlerarası bir anlaşma ile saptanamamıştır. Yalnız 12 milden daha geniş olamayacağı önerisi benimsenmiştir. Türk karasularının genişliği, bir kanunla (1964) en az 6 mil olarak saptanmıştır. Ege denizinde kıyılarımıza yakın Yunan adalarıyla Türkiye arasındaki uzaklığın daha az olduğu durumlarda sınır, tam ortadan geçiyor sayılır.


Advertisement

Yorum yazın