Karayazıcı İsyanı – Karayazıcı Kimdir

Karayazıcı İsyanı – Karayazıcı Kimdir

KARAYAZICI, Anadolu’da ayaklanma çıkaran Celâlilerin en tanınmış olanlarından biridir, önceleri beylerbeylerin yanında sekbanlık ve subaşılık yaptı. Sivas’a bağlı sancaklardan birinin mütesellimi oldu. Savaş sırasında bu sancak başka sancak beyine verildi, o da buraya kendi mütesellimini gönderdi. Karayazı, bu mütesellimi kabul etmediği gibi sancak beyini de başına topladığı reaya ve leventlerle öldürdü. Devletin Avusturya ile savaş halinde olmasından yararlanarak üzerine gönderilen beylerbeylerini yenilgiye uğrattı. Günden güne kuvvetini artırdı. Bundan sonra Urfa’yı alarak hükümdarlığını ilân etti; çevreye fermanlar göndermeye başladı. Devlete karşı ayaklanan Haşan Paşa adında birini kendisine vezir yaptı. Osmanlı devletinde olduğu gibi bir kapıkulu örgütü kurdu; kendilerine görev verilmeyen ve bu yüzden hükümete küskün olanları çevresinde topladı. Ocaktan çıkarılan yeniçerilerin bazıları da kendisine katıldı. Karayazıcı, yirmi bin kişilik bir kuvvete sahip olmuştu. Üzerine gönderilen Hacı İbrahim Paşayı Kayseri yakınlarında bozguna uğrattı. Fakat. Sokullu zade Haşan Paşaya yenilerek Canik dağlarına kaçmak zorunda kaldı (1601). ölümünden sonra eşkıyasının başına kardeşi Deli Haşan geçti.


Advertisement

Yorum yazın