Karl Abraham

Karl Abraham
Alman hekimi ve psikanalizcisi (Bremen 1877-Berlin 1925). Tıp öğrenimini 1901 ’de tamamlayarak hekim oldu. Meslek yaşamının ilk yıllarında E. Bleuler’ln çalışmalarıyla yakından ilgilenerek psikiatriye yöneldi. 1904’e kadar Berlin Belediye Hasta-nesi’nde görev yaptı. Bu tarihte Zürich Psikiyatri Hastanesi’ne girdi. Burghölzll deki bu hastanede Bleuler ile birlikte çalıştı ve 1906’da onun başasistanlığına getirildi. Burada C.G.Jung ile tanıştı. Bu tanışma, S. Freud’un düşünce ve kuramlarıyla yakından ilgilenmesine yol açtı. 1910’da Berlin Psikanaliz Derneği’ ni kurdu. Bu dernek, Uluslararası Psikanaliz Demeği’nln ilk şubesiydi.

1924’te Berlin Psikanaliz Derneği’nin başkanı olan Abraham, söz konusu akımın Viyana dışına yayılmasına ve yandaş bulmasına ön ayak oldu. Burg-hölzli’de psikozlar üstünde giriştiği klinik deneylerle, kurama geniş ölçüde kişisel katkılarda bulundu. Katıştırma ve İçe yansıtma süreçlerini tanımlamaya uğraştı. Libidonun cinsiyet öncesi evreleriyle ilgili çalışmalar yaparak konuya açıklık getirdi. Hem uygulayıcı hem de kuramcı olarak yeni psikanalistler yetiştirdi. M. Kleın’in çalışmalarını yönlendirmesinde ona büyük çapta yardımcı oldu. Freud ile 1907-1926 yılları arası yaptığı yazışmalar sonradan kitap olarak yayımlandı. Bunun dışında birçok bilimsel makale ve kitap yazdı. Ayrıca karakterin oluşumu üstüne yaptığı birçok psikanaliz incelemesi 1925’te bir kitapta biraraya getirildi. Başlıca eserleri: Rüya ve Mit 1909; Libidonun Gelişmesinin En Erken Aşamasının incelenmesi 1916.


Advertisement

Yorum yazın