Kartacalı Hannibal

Kartacalı Hannibal Kimdir , Kartacalı Hannibal Hakkında Bilgiler
HANNİBAL, Kartacalı ünlü komutan ve devlet adamıdır. (İ.Ö. 247 – 183). Birinci Pön savaşında Romalılarla çarpışan Hamilkar Barkas’ın oğludur. Babası onu Romalılara düşman olarak yetiştir* di. Gençliğinde iyi bir askerlik eğitimi gördü. Kartaca ordusu komutanı oldu. Amacı Romalıları yok etmekti. Ispanya’daki toplulukları yönetimi altına aldı. Romalıları savaşmak zorunda bırakmak için onların dostu olan Saguntum şehrine saldırdı (İ.Ö. 219). İkinci Pön savaşı bu yüzden çıktı. Hannibal güçlü bir ordu ile karadan İtalya’ya doğru yürüyüşe geçti. Ordusunda filler de vardı. Kardeşi Hasdrubal’i Ispanya’da bıraktı. Pireneleri ve Alpleri aştı. Bu uzun yürüyüşte olağanüstü başarı gösterdi. Kuzey İtalya’da Ticinus ve Trebia’da Roma ordularım yeridi. Apeninleri aşması oldukça güç oldu; burada bir gözünü kaybetti. Fakat Trasimenus savaşında da başarı kazandı (İ.Ö. 217). Roma’ya doğru ilerlemeye başladı. Romalılar, kuşkuya düştüler ve korktular. Hannibal, ordusunda, şehir kuşatılmasında gerekli olan araçlar bulunmadığı için Roma üzerine gitmedi; Güney İtalya’ya geçti. Ro malılar güçlü bir ordu daha hazırladılar. Hannibal, Güney İtalya’da Kan (Cannae) savaşında Romalıları ağır bir yenilgiye daha uğrattı (İ.Ö. 216). Bu savaş, Hannibal’a büyük bir ün kazandırdı. O, iki yandan atlı birlikle düşmanı sarıp yok etme savaşının ilk uygulayıcısı oldu. Hannibal, bundan sonra, Güney İtalya’daki devletlerle birle-şerek Roma ile savaşı sürdürdü. Romalılar da Hannibal’a karşı yıpratma savaşlarına başladılar. Bir yandan da Ispanya’da bulunan Hannibal’in kardeşi Hasdrubal ile savaşa giriştiler. Hannibal, Kartaca’dan yardım alamadı. Hasdrubal, ağabeyi Hannibal’a yardım etmek üzere, Ispanya’dan İtalya üzerine yürüdü. Alpleri aşarak Kuzey İtalya’ya girdi. Fakat, Romalılarla yaptığı savaşta yenilgiye uğradı. Romalılar, Hasdru-bal’ı öldürdüler; başını Hannibal’in ordugâhına attılar. Hannibal, ordusunun çok yıpranması üzerine daha güneye çekildi. Artık Roma için bir tehlike olmaktan çıkmış, kendisi güç duruma düşmüştü. Romalılar, Kartacalıları barışa zorlamak için Afrika’ya bir ordu göndermeye karar verdiler. Hannibal, Kar-taca’ya çağrıldı. Burada Romalılarla yaptığı Zama savaşında yenilgiye uğradı (I.Ö. 202). Kartaca barış istedi. Romalıların bütün koşullarını kabul etmek zorunda kaldı.

Hannibal, kendisini hâkim seçtirdi. Romalılarla savaşmaktan vazgeçmiş değildi. Fakat, Romalıların durumu öğrenmeleri üzerine Suriye’de Tir şehrine kaçtı. Sonra Selevkilerin kralı, III. Antiok-hos’un yanma gitti. Kendisine bir ordu verilmesini umuyordu. Fakat bir sonuç alamadı. Buradan da kaçarak Girit’e, sonra Bitinia’ya gitti. Romalılar, Hanni-bal’i teslim etmesi için Bitinia kralını da sıkıştırdılar. Hannibal, Romalıların eline geçmemek için bir yüzük içinde taşıdığı zehiri, «Romalıları, korkularından kurtaralım» diyerek içti ve öldü. Mezarı Gebze yakınlarındadır.


Advertisement

Yorum yazın