Kastilya

Kastilya

Castilla (Kastilya), İspanya’nın ortasındaki yüksek toprakların tümünü kaplar. Tarihsel açıdan, günümüz İspanya’sının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Eskiden birçok şatonun bulunduğu bu bölge, X. yy. başında Büyük Asturia’ lar kralının yurtluklarından biriydi ve İspanya’nın güneyine yerleşen Kuzey Afrikalı müslümanlara karşı bir sınır kalesi olarak kullanılırdı. 1035’te bağımsız bir krallık oldu. Asturia’ların ve Leon’un topraklarından alarak büyüdü. Araplarla uzun çarpışmalardan sonra alman Toledo, krallığın başkenti oldu.
• Castilla krallığı, topraklarının genişliğine ve askerlik alanındaki gücüne karşın, iç olaylar nedeniyle sarsılmaktaydı. Başlıca olayların nedeni, komşu krallıkların saldırılan ve soyluların düşünce biçimiydi. Castilla kralları, din adamları sınıfına dayanarak ve ülke köylerini yeniden örgütleyerek soyluları alt etmeye çalıştılarsa da, büyük bir başarı elde edemediler.
• Ama XV. yy’da, Aragon kralı Femando II ile evlenen Katolik İsabel’in tahta çıkmasıyla, Castilla belli bir dengeye kavuştu. Daha sağlam temelli bir siyasetin başlatılması, Araplann İber yarımadasından kesinlikle çıkarılmasında (1492) önemli rol oynadı ve Aragon ile Granada (Gırnata) krallıklarıyla bağlaşma sonucunda, İspanya krallığının kurulmasını sağladı.
• Bölge, kuzeyde Cantabrica dağları, doğuda İber dağları, güneyde Sierra Morena ile sınırlıdır; batı bölümünde birçok sıradağ (Gata, Guadalupe ve San Pedro sierraları) uzanır. Yüksek (2 400 m) Guadarrama sierra’sı, kuzeydeki Castilla la Vieja’yı (Eski Castilla) güneydeki Castilla laNueva’dan (Yeni Castilla) ayırır. Bölgenin her yanını kaplayan ortalama 600-800 m yükseltideki meseta’da, buğday ve koyun yetiştirilir. Meseta’yı hemen her yönden çevreleyen dağlar, denizden gelen yağışları önler; bu yüzden, bölgede yağışlar azdır ve kışlar soğuktur; yazları sıcak kara iklimi görülür. Bitki örtüsü genellikle cılız otlaklardan oluşur. Yalnızca Tajo ve Duero gibi birkaç ırmak
boyunca tarım yapılır. Nüfus yerleşmesi seyrektir. Gene de, İspanyanın başkenti Madrid ve tarihsel kalıntılarla süslü Valladolid, Burgos ve Toledo gibi zengin kentler, Castilla la Nueva’da yeralır.


Advertisement

Yorum yazın