Keçecizade Fuat Paşa Hayatı

Keçecizade Fuat Paşa Kimdir

(1815-1809) Osmanlı sadrazamı. Ozan Keçecizade İzzet Moila’nın oğludur. Önce medresede okudu, sonra yeni açılan ve Fransızca öğretim yapılan Tıbbiye’ye girerek doktor oldu. Ancak doktorluk yapmayarak Babıâli Tercüme Kalemi’ne memur olarak girdi. Büyük Reşit Paşa’nın koruması altında mesleğinde ilerledi, olağanüstü temsilcilik, büyükelçilik görevleriyle bir süre dış Ülkelerde bulundu. Sadaret müsteşarlığı yaptı. 1851 yılında hariciye nazırlığına getirildi. Daha sonra da Uç kez hariciye nazırlığı, iki kez sadrazamlık yaptı. AbdUlaziz’in Mısır’a ve Avrupa’ya yaptığı gezilere katıldı. Kalp hastalığına tutuldu, tedavi için gittiği Nis’te (Fransa) öldü. Fuad Paşa, Batı uygarlığını benimsemiş ve yaşamında bunu uygulamaya çalışmış kültürlü bir devlet adamı idi.


Advertisement

Yorum yazın