Kenan Akyüz hayatı ve eserleri

Kenan Akyüz (1911 -1996 )
• Yanya’da doğan Türk edebiyatı profesörü Kenan Ak-yüz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi

(1934). Çeşitli Anadolu kentlerinde öğretmenlik yaptı (1934-1944). Ankara Dil-Tarih Coğrafya fakültesinde öğretim üyesi, 1954’te de Yeni Türk Edebiyatı profesörü oldu.

• Kenan Akyüz bütün Türk Edebiyatıyla ilgili araştırma ve incelemeler yaptıysa da, özellikle XIX. yy. sonrası edebiyatı konu alan çalışmalarıyla tanınır. Tanzimat yazarlarının bazı yapıtlarının yeni basımlarını (Vatan Yahut Silistre, GüJnihal, Zavallı Çocuk, Finten) hazırlamış, Fun-damenta’nın (1964) Modern Türk Edebiyatı bölümünü yazmıştır.

• En önemli yapıtları arasında Tevfik Fikret (1,953), Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi

(1953),Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar I (1964), Modern Türk Edebiyatının Ana çizgileri (Funda-menta’da yayımlanan incelemenin Türkçesi; 1965) sayılabilir.


Advertisement

Yorum yazın