Keton Cisimleri Nedir ?

Keton Cisimleri Nedir ?
Yağ asitlerinin parçalanmasıyla ortaya çıkan ürünler. Normalde kanda az miktarda bulunurlar. Başlıca türleri aseton, asetoasetikasit ve β- hidroksibütirik asittir. Dokular için önemli enerji kaynaklandır; dokularda glikozun ve serbest yağ asitlerinin alternatifi olarak kullanırlar. Özel metabolik koşullarda kanda birikir ve patolojik etkilere yol açarak ketoasidoz komasının oluşmasına neden olurlar. Keton cisimleri idrarda reaktif “çubuklarca belirlenir. Ayrıca kanda da miktar belirlemesi yapılmaktadır. Normal olarak idrarda bulunmazlar. Kanda normal değerleri 0,5-2,5 mg/dl’dir.


Advertisement

Yorum yazın