Kıbrıslı Kamil Paşa Kimdir

Kıbrıslı Kamil Paşa Kimdir

Kıbrıslı Kamil Paşa , Osmanlı sadrazamıdır (1832 – 1913). öğrenimini, Kıbrıs’ta ve Mısır’da dil okullarında yaptı. Mısır’daki dil okulu, Harp okulu durumuna getirildiğinden buradan subay olarak çıktı. Arapça, Farsça, Rumca, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Mısır hıdivi Abbas Paşanın tercümanı oldu. Hıdivin oğlu Ilhami Paşaya dil öğretmenliği yaptı. Onunla Avrupa’yı dolaştı. Ilhami Paşanın ölümü üzerine Mısır’dan ayrıldı. Kıbrıs Evkaf müdürlüğüne atandı (1860). Bundan sonra birçok önemli şehirde valilik yaptı. Evkaf ve Millî Eğitim bakanı oldu 1884’te sadrazamlığa atandı. Bir yıl bu görevde kaldı. Ermeni sorunundaki başarılı siyaseti üzerine yeniden sadrazamlığa getirildi (1895). Bakanların sadrazam tarafından atanması gerektiğini II. Abdülhamit’e bildirdi. Padişah kuşkulandığı için kendisini sadrazamlıktan ayırdı. Sürgün olarak Halep valiliğine gönderildi. İkinci meşrutiyetten sonra üçüncü kez sadrazam oldu (1908). Mebuslar Meclisinin toplanmasında büyük rol oynadı.’İttihat ve Terakki partisinin sürekli olarak devlet işlerine karışması nedeniyle istifa etti !1909). Mısır’a gitti. Burada Hindistan gezisine çıkmış olan İngiltere kralı V. George ile görüştü. Krala Osmanlı devleti hakkmdaki düşüncelerini açıkladı. Bu davranışı, İstanbul gazetelerinde ağır eleştirilere yol açtı. İstanbul’a döndükten bir süre sonra dördüncü kez sadrazamlığa atandı (19İ3). İttihatçıların Babıâli baskınıyla hükümet başkanlığından düşürüldü. Bundan sonra Lefkoşe’ ye çekildi ve orada kalp sektesinden öldü. Zeki, bilgili, ağır başlı, az konuşan bir devlet adamı idi. Dürüstlüğü ile ün kazanmıştır. Üç ciltlik «Tarihî Siyasi» adında Osmanlı tarihi vardır.


Advertisement

Yorum yazın