Komissür Nedir ?

Komissür Nedir ?
Özellikle merkez sinir sistemi anatomisinde, bu sistemin simetrik bölümlerini birleştiren yapıların ortak adı. Sinir lifleri demetlerinden oluşan komissürler (örneğin beynin iki yarıküresini birleştiren ön komissür, arka komissür ile omuriliğin iki kenarının ön kordonlarını birleştiren ak komissür) bozmaddeyle ilişkilidir. Komissürlerin lif demetleri vücudun sağ ve sol yarısının hareketleri arasındaki uyum ve eşgüdümü sağlar.
– ak komissür
Omurilik içinde iki kenarın ön kordonlarını birleştiren küçük bağlantıdır. Ön kordonların akmaddesi içinde uzanan miyelinli liflerden oluşur.

– arka komissür (hipokampus komissürü)
Talamustaki görme alanları arasında enine doğrultuda yer alan akmadde kordonudur. Beyin kabuğunda yer almayan sinir merkezlerini birleştiren karmaşık sistemin sinir liflerini kapsar.

– boz komissür
Omuriliğin içinde ortada yer alır ve bozmaddeden oluşur. Önde ak komissür, arkada ise omuriliğin arka kordonlarıyla çevrilidir. Epandim kanalı buradan geçer.

– ön komissür
Forniksin ön sütunlarının önünde enine uzanan bir kordona benzer. Koku alma yollarıyla ilişkilidir ve bir yarıkürenin bademcik çekirdeğini ve hipokampus kıvrımım karşı yarıküreyle birleştirir.

– yarıküreler arası komissür
Beynin iki yarıküresini birleştiren sinir liflerinden oluşur. İletilerin bir yarıküreden ötekine aktarılmasını sağlayarak beyin kabuğundaki simetrik alanları denetler. Yarıküreler arası komissürde nasırsı cisim (corpus callosum), ön komissür ve arka komissür yer alır.


Advertisement

Yorum yazın