Kompleman (C3 ve C4 Komponentleri) Nedir ?

Kompleman (C3 ve C4 Komponentleri) Nedir ?
Kompleman sistemi, vücutta yabancı cisim etkisi gösteren virüs ve bakterilerin yok edilmesi için gerekli olağan bağışıklık yanıtının temel bölümlerinden biridir. Kompleman serum proteinlerinin bir grubudur; antikorlar ya da “düşmanlar” tarafından harekete geçirildiğinde yabancı hücrenin eritilmesini sağlar. C3 ve C4 gibi komplamen fraksiyonlarının miktarı özbağışıklık hastalıklarının gidişini ve bu hastalıklarda uygulanan tedaviyi izlemeyi sağlar. Doğuştan gelen yetmezliklerde, kızartılı lupusta, akut glomerülonefritte C3 komplemanının azaldığı gözlenir. C4 komplemam ise kızartılı lupusta ve kollajen hastalıklarda azalır. Bunu saptamak için kandaki miktarları belirlenir. Normal değerler C3 için 88-232 mg/dl, C4 için 12-75 mg/dl’dir.


Advertisement

Yorum yazın