Köprücük Kemiği (Klavikula) Nedir ?

Köprücük Kemiği (Klavikula) Nedir ?
Sağ ve sol omuzda yer alan uzun kemiklerin ortak adı. Hemen hemen enine uzanır ve göğüs kemiği ile kürek kemiğini birleştirerek omuz kavşağını oluşturur. Göğüs-köprücük kemiği eklemi aracılığıyla göğüs kemiğinin baş bölümüyle, omuz köprücük kemiği eklemi aracılığıyla da kürek kemiğinin omuz çıkıntısıyla eklemleşir. İki yana doğru uzanan “S” harfi biçimindedir. İki kavsi vardır ve yukarıdan aşağıya doğru yassılaşmıştır. Üzerine tutunan başlıca kaslar deltoit kas, yamuk kas, köprücük kemiği altı kası, büyük göğüs kası, göğüs köprücük kemiği-dil kemiği kası ve göğüs köprücük kemiği-kulak arkası çıkıntısı kasıdır. Konumu, derindeki önemli damar ve sinirleri korurken darbeler çoğu kez iki eklemin ya da doğrudan kemiğin örselenmesine neden olur. Eklemlerdeki çıkıklar genellikle yana düşme sonucu oluşur; eklemin dıştan görünümünün bozulmasıyla kolayca fark edilir ve alçıya alınıp hareketsizleştirilerek tedavi edilir. Köprücük kemiği kırıkları hem doğrudan, hem de dolaylı travmalar sonucu oluşur. Genellikle kemiğin 1/3 dış yanında ya da 1/3 iç yanında görülür. Koşullar uygunsa kırık yerleştirilir ve alçıyla hareketsizleştirilir. Gerekirse cerrahi girişimle kırık vücutta eriyen ipliklerle çepeçevre sarılır ya da kırık parçalar ince çelik tellerle kemiğin uzun ekseni boyunca birbirine tutturulur.


Advertisement

Yorum yazın