Kriz Yönetiminin Özellikleri

Kriz Yönetiminin Özellikleri

*Kriz yönetiminin temel amacı, krizleri önceden görebilen, bunların türlerini ayırt edebilen, bunlara karşı bir takım önlemler alabilen, bunlardan yeni şeyler öğrenebilen ve en çabuk şekilde toparlanan işletmeler yaratmaktır.

*Karar vericilerin algılama yapıları kriz yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Krizleri önlemedeki başarı, yöneticilerin krizleri ne şekilde algıladıklarına bağlı olarak değişebilmektedir. Krizler, yöneticiler tarafından tehdit edici olarak algılandıklarında, önlenmeleri konusundaki başarı şansı da artabilmektedir.

*Kriz yönetimi, sürekli bir işlemdir, başlangıcı ve sonu yoktur. Önceden tahmin edilebilen krizlerle ilgili hazırlanan planların sürekli olarak denenmesi, tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

*Kriz yönetimi, krizlerin türüne uygun olarak yapılmaktadır. Her krizin kendine özgü işaretleri ve çözümleri bulunmaktadır. Farklı bir krizin önlenmesinde kullanılan strateji, karşılaşılabilecek yeni bir krizde başarılı olmayabilir.

*Kriz yönetimindeki başarının ödülü çok büyük olabilmektedir. Başarılı bir kriz yönetimi, yöneticilerin kendilerine olan güvenlerini ve morallerini güçlendirebilmektedir. Krizleri başarıyla atlatmış olan yöneticiler, görevlerini kaybetmemenin yanında kariyerlerinde önemli bir aşama kaydedebilmektedirler.

*Kriz yönetimi, önemli, gerekli, zor ve karmaşık bir süreçtir. Krizlerin çözümlenmesi uzun zaman alabilmektedir. Krizi çözümlemek esnek, yaratıcı, objektif, atak, cesaretli, grup çalışmasını seven, harekete hazır, yeniliğe açık,beklenmedik durumlarda bilinmeyene, istenmeyecek koşullara da istekli olmayı gerektirmektedir. Krizleri önlemek, önemli fedakarlıklarda bulunmayı da gerektirebilmektedir.

*İletişim, düzenleme, kontrol, maliyet, kültür, durumsallık planlaması, sistemlerin karmaşıklığı ve birbirine bağlılığı gibi faktörler, kriz yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu faktörler, bir bütün olarak işletmenin krizde kullanabileceği reçeteyi oluşturmakta, örgütsel değerler ve inançlar doğrultusunda krizlerin yönlendirilmesinde önem taşımaktadır. Ayrıca bu faktörler, işletmenin krize karşı duyarlılığını da belirleyebilmektedir.

*Kriz yönetimi bazı yetenekleri ve belirli bir tolerans düzeyini gerektirmektedir.

*Kriz yönetimi, stratejik yönetim alanına girmektedir. Çünkü krizler, stratejik hedefleri tehlikeye sokmaktadır.

*Kriz yönetim takımlarına hem fiziksel hem de ruhsal eğitim verilmelidir. Fiziksel ve ruhsal sağlık, başarılı kriz yönetiminin gerektirdiği en önemli özelliklerinden biridir.

*Kriz, bir işletmenin bütününü etkileyen bir yangın gibidir. Kriz yönetiminde ilk amaç yangını söndürmektir. Yeniden yapılanma, ilk tehdit uzaklaştırıldıktan sonra olmaktadır.

Kriz yönetiminde, krize yönelik işlemler, kısa dönemde krizi kontrol etmek ve uzun dönemde problemin kökünden çözümlenmesi olmak üzere iki yönde yürütülmektedir.

Kriz Yönetimi alt kategorisi içerisinde
Kriz Yönetiminin Özellikleri


Advertisement

Yorum yazın