Kurye Kredisi

Kurye Kredisi

Dış ticaret işlemlerinde aracılık yapan bankalardan amir bankanın, muhabir bankadan temin ettiği çok kısa vadeli bir kredi türüdür.

Bu kredinin çalışmasında, muhabir banka, amir bankanın kredi limiti dahilinde açacağı akreditiflere dayanarak, kuvertür beklemeksizin akreditifin lehdarı ihracatçılara ödemede bulunur. Ödemeye ait dekontu malın gönderildiğini bildiren evraklarla (vesaik) birlikte amir bankaya gönderir; amir banka da derhal muhabirini ramburse eder. Kurye kredisi dolayısıyla muhabire ödenecek faiz, bu bankanın fiilen yaptığı ödeme ile döviz transfer tarihi arasında geçen müddeti kapsar.

Banka Kredileri alt kategorisi içerisinde
Kurye Kredisi


Advertisement

Yorum yazın