Mahatma Gandhi Kimdir

Mahatma Gandhi Kimdir

Mahatma Gandhi , (1869-1948) Hindistan’ın ulusal ve dinsel önderi. Hinduizme sıkı sıkıya bağlı tüccar bir ailede dünyaya geldi. Londra’da hukuk öğrenimi gördü (1888-1891). Uzun süre bulunduğu Güney Afrika’da (1893-1914) Hintli azınlığın ırkçı yönetime karşı savunmasını üstlendi. Görüşlerini Hind Svaraj (Hindistan’ın özerkliği, 1909) adlı eserinde açıkladı. Bu eserde Batinın materyalist uygarlığına ve şiddete karşı çıkıyordu. Hindistan’a döndüğünde (1915) Amritsar kıyınıma kadar (1919) lngilizlere karşı ılımlı davrandı. Bu kıyımdan sonra Hint milliyetçiliğinin önderliğini üstlenerek Hint toplumunda büyük bir milliyetçilik uyanışını başlattı. Otuz yıl süresince yoğun bir eylem yürüttü. Yürüttüğü kampanyalar zaman zaman yoğunlaştı (1920-1922, 1930-1934, 1940-1942 kampanyaları). Bu kampanyalar sırasında birçok kez hapse girdi. Gandi’nin eylem araçları şiddete dayanmaz; Hindistan 1947de biri Hindu, öbürü İslam dininden olanların kurduğu iki ayrı cumhuriyet halinde bağımsızlığa kavuştu: Hindistan ve Pakistan. Gandi’ye göre bu bölünme tıpkı bir canlı varlığın ikiye parçalanması kadar acıdır ve kabul edilemez. Bu nedenle iki toplumu uzlaştırmaya çabaladı ancak fanatik bir Hindu tarafından öldürüldü.


Advertisement

Yorum yazın